Postanowienie Zespołu Arbitrów z dnia 2007-10-10, UZP/ZO/0-1203/07

Sygn. akt UZP/ZO/0-1203/07 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 10 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Jadwiga Dziubińska arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska Stanisaw Chudecki protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Image Recording Solitions Sp. z o.o., Warszawa, ul. Arkuszowa 190 od oddalenia przez zamawiającego Uniwersytet Jagielloński Biuro Zamówień Publicznych UJ, Kraków, ul. Gołębia 24 protestu z dnia 11.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego : - Proaudio-Avt Sp. Z O.O., Wrocław, Ul. Stalowa 80, Zgłaszającego Swoje Przystąpienie Do Postępowania Odwoławczego Po Stronie Odwołującego Oraz - Trias Sp. Z O.O., Toruń, Ul. Równinna 11/13 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie Strona 2 z 8 2. Kosztami postępowania obciąża Image Recording Solitions Sp. z o.o., Warszawa, ul. Arkuszowa 190 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3966 zł 11 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Image Recording Solitions Sp. z o.o., Warszawa, ul. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28