Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-06-17, XXIII Zs 71/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 71/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Janas Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład (...) oraz (...) spółki akcyjnej w R. ze skargi odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 18 marca 2022 r., sygn. akt KIO 566/22 I. oddala skargę, II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz (...) spółki akcyjnej w R. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sędzia Anna Janas Sygn. akt: XXIII Zs 71/22 UZASADNIENIE Zamawiający Zakład (...) z siedzibą w S. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utrzymanie i rozwój systemu LAS przez okres 24 miesięcy" (nr ref. (...)). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2021 r. pod numerem 2021/S (...). W dniu 28 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28