Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-11-09, KIO/KD 30/22

Sygn. akt KIO/KD 30/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 9 listopada 2022 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 13 października 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej sygn. KND/221/21/DKZP, przekazanej Zamawiającemu pismem z 27 września 2022 r., w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. "Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego przy realizacji zadania inwestycyjnego Nr 91671" (znak postępowania: DZP/PN/67/2021) Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Ernest Klauziński Beata Konik wyraża następującą opinię: - zastrzeżenia Zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie - U Z A S A D N I E N I E Zamawiający - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin prowadził na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej: "Pzp") postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28