Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-10-25, KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22

Sygn. akt: KIO 2532/22 KIO 2536/22 KIO 2544/22 WYROK z dnia 25 października 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Marek Bienias Emila Garbala Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w dniach 10 października 2022 r., 19 października 2022 r., 20 października 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 września 2022 roku przez wykonawców: A. A... Spółka Akcyjna z siedzibą w R., ul. (...), R. (sygn. akt KIO 2532/22) B. C... Spółka Akcyjna z siedzibą w K., Al. (...), K. (sygn. akt KIO 2536/22) C. D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...), W. (sygn. akt KIO 2544/22) w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa przy udziale wykonawców: A. S... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...), W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w sprawach sygn. akt KIO 2532/22, KIO 2536/22 i KIO 2544/22 B. A... Spółka Akcyjna z siedzibą w R., ul. (...), R. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w sprawach sygn. akt KIO 2536/22 i KIO 2544/22 C. C... Spółka Akcyjna z siedzibą w K., Al. (...), K. zgłaszającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Waloryzacja wynagrodzenia

1   -   Zarzut X: Wadliwe postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia: PPU - § 23. Waloryzacja wynagrodzenia - naruszenie przepisu art. 439 ust

2   -   art. 439 PZP, tj. § 23. Waloryzacja wynagrodzenia: Zdaniem Odwołującego przedmiotowe postanowienia umowy

3   -   zobowiązanie zamawiających do wprowadzenia realnej waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Wskazuje na to wprost

+156 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28