Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-09, KIO 2266/22

Sygn. akt: KIO 2266/22 WYROK z dnia 9 września 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 sierpnia 2022 roku przez wykonawcę T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu orzeka: 1. Oddala odwołanie w całości; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i: a. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania, b. zasądza od Odwołującego - T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Zamawiającego - Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu - kwotę 4 228 zł 80 gr (słownie: czterech tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu złotych 80/100 groszy) stanowiącą ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28