Postanowienie Zespołu Arbitrów z dnia 2007-10-02, UZP/ZO/0-1176/07 premium

Sygn. akt UZP/ZO/0-1176/07 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Raczko arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski Jarosław Budlewski protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 02.10.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane GRAWBUD Sp. z o.o., Księżyno, ul. Południowa 11A od oddalenia przez zamawiającego Gmina Miejska Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 protestu z dnia 12.09.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Bielbud Sp. z o.o., Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 113e, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane GRAWBUD Sp. z o.o., Księżyno, ul. Południowa 11A i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3764 zł 17 gr (słownie: trzy ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28