Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-31, KIO 1288/22

Sygn. akt: KIO 1288/22 WYROK z dnia 31 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 maja 2022 r. przez: wykonawców wspól- nie ubiegających się o zamówienie Torpol Oil&Gas spółka z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Długa 5 oraz TORPOL spółka akcyjna z sie- dzibą w Poznaniu, ul. Świętego Michała 43 w postępowaniu prowadzonym przez zama- wiającego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25 przy udziale wykonawcy Control Process spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 16 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1288/22 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o za- mówienie Torpol Oil&Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Długa 5 oraz TORPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pozna- niu, ul. Świętego Michała 43 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   prawidłowym dokonaniu weryfikacji skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Z tego względu zarzuty należało

2   -   związana z oceną skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Izba oceniła, że zamawiający prawidłowo

3   -   zbadał uzasadnienie skuteczno- ści zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przystępującego i prawidłowo przyjął, że przy- stępujący skutecznie zastrzegł tajemnice przedsiębiorstwa w odniesieniu do wykazu zamó

+222 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28