[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 20 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Jadwiga Dziubińska arbitrzy: Krzysztof Antoni Madej Marcin Józef Sowula protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20.09.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe "JAREXS" Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 34 od oddalenia przez zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź, ul. Lutomierska 108/112 protestu z dnia 28.08.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe "JAREXS" Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 34 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4481 zł 71 gr (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe "JAREXS" Sp. z o.o., Lublin, ul. Stefczyka 34 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28