[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 21 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Monika Beata Łompieś arbitrzy: Wojciech Leopold Jaremko Barbara Maria Fabin protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21.09.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez J&P-AVAX S.A., Marousi, Ateny, Grecja, Amarousiou-Halandriou 16 od oddalenia przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Żelazna 59 protestu z dnia 27.08.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża J&P-AVAX S.A., Marousi, Ateny, Grecja, Amarousiou-Halandriou 16 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4098 zł 5 gr (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez J&P-AVAX S.A., Marousi, Ateny, Grecja, Amarousiou-Halandriou 16 2) dokonać wpłaty kwoty 3600 zł 0 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez J&P-AVAX S.A., Marousi, Ateny, Grecja, Amarousiou-Halandriou 16 na rzecz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28