Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-01, KIO 2162/22

Sygn. akt: KIO 2162/22 WYROK z dnia 1 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2022 r. przez G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą H..., w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w odniesieniu do zarzutu oznaczonego w odwołaniu numerem 1, w zakresie ilości i rodzaju dozowników, o których mowa w Pakiecie nr 1 - Mydło dla dzieci oraz Pakiecie nr 2 - Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, poz. 1, 2; 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie; 3. Kosztami postępowania obciąża G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą H... i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na niniejszy wyrok - w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równoważne

1   -   w formularzu i zaoferowanie oferty równoważnej. Skoro Zamawiający podał, że wymagane

2   -   Zamawiający nie dopuścił składania ofert równoważnych. W tym zakresie Izba podtrzymuje

3   -   ustawy Pzp poprzez niedopuszczenie ofert równoważnych, Izba wskazuje, że ww. przepis

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28