Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-01, KIO/KD 19/22

Sygn. akt: KIO/KD 19/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 1 lipca 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych pismem z 8 czerwca 2022 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej z 30 maja 2022 r. (znak: KND/208/21/DKZP) w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja stawów infiltracyjnych na terenach wodonośnych, Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie : Przemysław Dzierzędzki Emilia Garbala wyraża następującą opinię: Zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja stawów infiltracyjnych na terenach wodonośnych. W wyniku kontroli Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przez Zamawiającego przepisów art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zawarcie w projektowanych postanowieniach umowy postanowień przewidujących możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28