Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-26, KIO/KD 24/22

Sygn. akt KIO/KD 24/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 26 sierpnia 2022 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 1 sierpnia 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Politechnikę Śląską dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej sygn. KND/151/21/DKZP, przekazanej Zamawiającemu pismem z 26 lipca 2022 r., w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Politechniki Śląskiej", oznaczenie postępowania IA1/D/21/30/MW, Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Członkowie: Ernest Klauziński Aleksandra Kot wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt KIO/KD 24/22 U z a s a d n i e n i e Politechnika Śląska (dalej: "Zamawiający") przeprowadziła na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), tj. tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), dalej: "ustawa Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawy pn. "Sukcesywna ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28