[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 01 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 01 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez Odwołującego PORR S.A. (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia) przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego: - MIRBUD S.A. (ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice), - NDI S.A. (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), - Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa) postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego PORR S.A. (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa) kwoty 18000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 433"

1   -   zw. z art. 436 Pzp, art. 433 Pzp, art. 437 Pzp oraz

2   -   ust. 1 pkt 20 Pzp, art. 433 Pzp oraz art. 8 ust

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28