[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 11 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz Piotr Ryszard Kryn protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11.09.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez KSM Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Foksal 18 od oddalenia przez zamawiającego Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza, Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 protestu z dnia 14.08.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża KSM Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Foksal 18 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4304 zł 55 gr (słownie: cztery tysiące trzysta cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez KSM Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Foksal 18 2) dokonać wpłaty kwoty 1500 zł 0 gr (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) przez KSM Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Foksal 18 na rzecz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdowotnej im. prof. dr Jana...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28