[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 11 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Dariusz Mariusz Ćwik arbitrzy: Zofia Maria Ligocka Sebastian Remigiusz Kowalski-Paszko protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11.09.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Unizeto Technologies S.A., GISMATIC Sp. z o.o., Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21 od oddalenia przez zamawiającego Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Karlino, ul. Szymanowskiego 17 protestu z dnia 10.08.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 1. Konsorcjum: Winuel S.A., ABG SPIN S.A., Sygnity S.A.: Wrocław, ul. Strzegomskiej 56a, 2. Konsorcjum: ComArch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.; Kraków, Al. Jana Pawła II 39A po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Unizeto Technologies S.A., GISMATIC Sp. z o.o., Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4049 zł 9 gr (słownie: cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28