Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-13, KIO 2252/22, KIO 2281/22 premium

Sygn. akt: KIO 2252/22 KIO 2281/22 WYROK z dnia 13 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Andrzej Niwicki Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 sierpnia 2022 r. i 31 sierpnia 2022 r. przez: A) Odwołującego M... Spółka Akcyjna, ul. (...), T. (sygn. akt KIO 2252/22); B) Odwołującego M... Spółka Akcyjna, ul. (...), T. (sygn. akt KIO 2281/22); w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa przy udziale Wykonawcy G... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2252/22 po stronie Zamawiającego orzeka: 1 A. Oddala odwołanie (sygn. akt KIO 2252/22); B. Oddala odwołanie (sygn. akt KIO 2281/22); 2.1 Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego łączną kwotę 30.000 zł 00 gr. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisów od odwołań. 2.2 Zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28