[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 06 lutego 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Szymon Marek Kubacki protokolant Urszula Pietrzak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06.02.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A., Polsko - Węgierska Górnicza S.A., HALDEX, Katowice, Ul. Kościuszki 30 od oddalenia przez zamawiającego Kompania Węglowa S.A., Katowice, Ul. Powstańców 30 protestu z dnia 04.01.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnienia czynność unieważnienia postępowania oraz nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Strona 2 z 6 2. Kosztami postępowania obciąża Kompanię Węglową S.A., Katowice, Ul. Powstańców 30 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3757 zł 95 gr (słownie: trzy tysiace siedemset pięćdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A., Polsko - Węgierska Górnicza S.A., HALDEX, Katowice, Ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła 109

1   -   Sygn. akt UZP/ZO/0-109/07 WYROK Zespołu Arbitrów z

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28