Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-10-03, KIO 2430/22

Sygn. akt KIO 2430/22 WYROK z dnia 3 października 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2022r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 września 2022r. przez wykonawcę Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie dotyczącym naruszenia art. 255 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz nakazuje dalsze prowadzenie postępowania, 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania odciąża Zamawiającego w części 2/3 i Odwołującego w części 1/3: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych złotych) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 14 800 zł (czternaście tysięcy osiemset złotych). Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r...

Przykładowe fragmenty dla hasła wojna na ukrainie

1   -   obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie, brakiem dostępu do źródeł gazu oraz kryzysem energetycznym na rynku dostaw gazu oraz innych

2   -   i zbudowana sieć rur mających na celu utworzenie nowego korytarza dostaw

3   -   uzasadnienie było wadliwe. Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji

+85 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28