Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-22, KIO 2342/22

Sygn. akt: KIO 2342/22 WYROK z dnia 22 września 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2022 roku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe E. W. z siedzibą w Starej Iwicznej i R. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany R. Z. z siedzibą w Zgorzałej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Konstancin-Jeziorna, przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S. D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D. S. IBF z siedzibą w Warszawie i IBF Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; b) unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego - Wyko- nawców wspólnie ubiegających się o zamówienie...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 58"

1   -   wykonawcami występującymi samodzielnie podkreśla brzmienie art. 58 ust. 5 Pzp. Zgodnie z

2   -   dotyczące wykonawcy. Gdyby nie przepis art. 58 ust. 5 Pzp, każdy ze

3   -   Warszawa 2021, s. 247). Przepisy art. 58 ust. 1 i 5 Pzp

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28