Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-09, KIO 1880/22

Sygn. akt: KIO 1880/22 WYROK z dnia 9 sierpnia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2022 r. przez wykonawcę A. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble w Puławach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Lucjan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu z pkt 7 uzasadnienia odwołania dotyczącego fotela FKO w części dotyczącej wymagania, aby fotel był w całości tapicerowany tkaniną oraz zarzutu z pkt 14 uzasadnienia odwołania dotyczącego krzeseł KS, KSP i nakazuje zamawiającemu - Uniwersytetowi Warszawskiemu z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy Lucjan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedmiotowe środki dowodowe rozbieżności

1   -   oferty wykonawców, złożone przez nich przedmiotowe środki dowodowe, wyjaśnienia udzielone przez Przystępującego na

2   -   ofertą niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy

3   -   wyjaśnienia treści oferty i treści przedmiotowych środków dowodowych. Przewodniczący: ..............................................

+72 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28