Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-11, KIO 1613/22 premium

Sygn. akt: KIO 1613/22 WYROK z dnia 11 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2022 r. przez odwołującego: A... Sp. z o.o. z siedzibą w D. (ul. (...), D.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Siewierz (ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz), orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu z punktu 5 odwołania: (...) naruszenia art. 16 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 5 ustawy Pzp, na skutek zaniechania czynności zwrócenia się do bezpośrednio do podmiotów, które są w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w zakresie oceny spełniania przez R(1)... warunków udziału w postępowaniu(...); 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu z punktu 3 odwołania: - naruszenia (...) art. 16 pkt 1, art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na skutek czynności (...) polegającej na nieprawidłowej ocenie ofert w ramach Kryterium nr 2 "Aspekt środowiskowy" poprzez przyznanie ofercie R(1)... maksymalnej liczby punktów pomimo, że wykonawca R(1)... nie podał liczby pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym lub spełniających normę emisji spalin EURO 6 typu...

Przykładowe fragmenty dla hasła waloryzacja cen

1   -   istotną część składową odbiega od cen rynkowych i nie gwarantuje realizacji

2   -   istotną cześć składową odbiega od cen rynkowych i nie gwarantuje realizacji

3   -   usług lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W tej

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28