Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-07-11, KIO 1613/22

Sygn. akt: KIO 1613/22 WYROK z dnia 11 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2022 r. przez odwołującego: A... Sp. z o.o. z siedzibą w D. (ul. (...), D.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Siewierz (ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz), orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu z punktu 5 odwołania: (...) naruszenia art. 16 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 5 ustawy Pzp, na skutek zaniechania czynności zwrócenia się do bezpośrednio do podmiotów, które są w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w zakresie oceny spełniania przez R(1)... warunków udziału w postępowaniu(...); 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu z punktu 3 odwołania: - naruszenia (...) art. 16 pkt 1, art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na skutek czynności (...) polegającej na nieprawidłowej ocenie ofert w ramach Kryterium nr 2 "Aspekt środowiskowy" poprzez przyznanie ofercie R(1)... maksymalnej liczby punktów pomimo, że wykonawca R(1)... nie podał liczby pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym lub spełniających normę emisji spalin EURO 6 typu...

Przykładowe fragmenty dla hasła "Euro 6"

1   -   pojazdów o normie emisji spalin Euro 6. jednakże do oferty cenowej podano

2   -   śmieciarka 2018 WND 74757 leasing Euro 6 2 Scania — śmieciarka 2021 ST 3277T leasing Euro 6 3 Scania- Smieciarka2021 WGM 6679F Euro 6 4 Mercedes-šmieciarka2021 WGM 9991 F leasing Euro 6 5 Mercedes-śmieciarka2021 WGM 6659F leasing Euro 6 6 Iveco — hakowiec 2020 WND 89249 leasing Euro 6 7 Iveco — hakowiec 2020 sc 9457X leasing Euro 6 8 Mercedes — hakowiec - ST 3825T leasin Euro 6 2016 9 Iveco- hakowieC-2017 sc 0458S leasi Euro 6 10 Mercedes — hakowiec SK 867 RJ leasing Euro 6 2015 11 Scania — hakowiec 2021 ST 7831T leasing Euro 6 12 Mercedes — hakowiec sc 8743X leasing Euro 6 2016 13 Mercedes Antoshakowiec- WGM26762 leasing Euro 6 2013 Zgodnie z wymaganiami formularz

3   -   pojazdów - konsekwentnie wskazano na normę "EURO 6". Jednakże te ustalenia (podobnie jak

+79 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28