Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-15, XXIII Zs 21/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 21/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Aleksandra Komór || Protokolant: || Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: przeciwnika skargi zamawiającego Spółki (...) spółki akcyjna w B. uczestnika M. C. - Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego (...) ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 10 stycznia 2022 r., sygn. akt KIO 3707/21 I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że oddala odwołanie w części zarzutu nr 1 oraz w całości zarzutu nr 2 oraz w punkcie 4 kosztami postępiania obciąża M. C. - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) w całości, w punkcie 4.2 zasądza od M. C. - Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego (...) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania odwoławczego i uchyla pkt 4.3; II. zasądza od Spółki (...) spółki akcyjna w B. na rzecz (...) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

1   -   udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wykluczenie takiego wykonawcy na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Izba wskazała, że do ograniczenia

2   -   o udzielenie zamówienia publicznego, w okresie 3 lat od zaistnienia zdarzenia, niezależnie od tego, że zarzut zawarcia nielegalnego porozumienia nie był formułowany w toku tego postępowania

3   -   4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Należy pamiętać, że wskazany przepis

+113 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28