Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-14, KIO 2249/22, KIO 2250/22 premium

Sygn. akt: KIO 2249/22 KIO 2250/22 WYROK z dnia 14 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 sierpnia 2022 r. przez wykonawcę P(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w L. (sygn. akt: KIO 2249/22) oraz przez wykonawcę P(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w R. (sygn. akt: KIO 2250/22) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu przy udziale: - wykonawcy K... Sp. z o.o. z siedzibą we W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2249/22 w zakresie części 3 oraz KIO 2250/22 po stronie odwołującego, - wykonawcy I... Sp. z o.o. z siedzibą w R., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2249/22 w zakresie części 3 po stronie zamawiającego, - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum "E(1)..." Sp. z o.o. z siedzibą w R. oraz "E(2)..." Sp. j. z siedzibą w R., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2249/22 w zakresie części 5 oraz KIO 2250/22 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie w sprawie o ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28