Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-12, KIO 856/22

Sygn. akt KIO 856/22 WYROK z dnia 12 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2022r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 28 marca 2022 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Jantar sp. z o.o. oraz Jantar 2 sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Szczecinie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie oraz nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponowną ocenę i badanie ofert w tym przyznanie ofercie Odwołującego 40 punktów w kryterium "Gwarancja jakości świadczonych usług" (G), 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą zwrot kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak wymagania iso

1   -   systemu zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO, w obszarze utrzymania czystości lub

2   -   system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy serii ISO 9001 np. ISO 9001 :2015 w obszarze utrzymania

3   -   do oferty certyfikatu gwarancji jakości ISO 9001:2015 nr 1424/S/2020, przy jednoczesnym zarzucie braku dołączenia do oferty dokumentów, których Zamawiający nie wymagał zgodnie z dokumentacją postępowania, a

+46 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28