Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-09-14, KIO 2284/22 premium

Sygn. akt: KIO 2284/22 WYROK z dnia 14 września 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2022 r. przez odwołującego: M... Sp. z o.o. z siedzibą we W. (ul. (...), W.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny - Park z siedzibą w Warszawie (ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa), orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia: a) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy - Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 Pzp z uwagi na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum S... w W. oraz W... w S. (dalej: Konsorcjum) z powodu braku uzupełnienia pełnomocnictwa dla pełnomocnika Konsorcjum (p. (...)) w przewidzianym w wezwaniu z dnia 13 lipca 2022r. terminie, a mianowicie do dnia 27 lipca 2022 r. do godziny 12.00; b) art. 239 ustawy Pzp z uwagi na wybór oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej - i nakazuje unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum, odrzucenie oferty Konsorcjum na podstawie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28