Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-06-15, XXIII Zs 62/22 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 62/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:SSO Alicja Dziekańska Protokolant: sekr. sądowy Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Spółka (...) spółki akcyjnej w B. ze skargi odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28 lutego 2022 r., sygn. akt KIO 344/22 I. uchylić zaskarżony wyrok w pkt. 1 w części, tj. co do odwołania rozpoznanego przez Krajową Izbę Odwoławczą pod sygn. akt KIO 344/22 oraz w pkt 3. w całości i umorzyć postępowanie skargowe w tym zakresie; II. nie obciążać żadnej ze stron kosztami postępowania skargowego . SSO Alicja Dziekańska Sygn. akt: XXII Zs 62/22 UZASADNIENIE Spółka (...) S.A. z siedzibą w B. prowadziła na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą : 1. Likwidacja wybranych obiektów budowlanych na powierzchni dla Spółki (...) S.A. w B. Oddział w R. (...), nr postępowania: (...). Ogłoszenie o ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28