Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-05-25, XXIII Zs 63/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 63/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Sylwia Paschke || Protokolant: || sekr.sądowy Dominika Borden || po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi Skarbu Państwa- Komendy Wojewódzkiej Policji w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 7 marca 2022 r., sygn. akt KIO 442/22 1. oddala skargę; 2. zasądza od Skarbu Państwa- Komendy Wojewódzkiej Policji w K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. sędzia Sylwia Paschke...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28