[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 1 sierpnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Umowy koncesyjne - Utworzenie spółki z kapitałem mieszanym - Powierzenie tej spółce zarządzania "zintegrowanymi usługami szkolnymi" - Wybór wspólnika prywatnego w postępowaniu przetargowym - Dyrektywa 2014/23/UE - Artykuł 38 - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 58 - Stosowanie - Kryteria in house - Wymóg posiadania przez wspólnika prywatnego minimalnego udziału w spółce z kapitałem mieszanym - Pośredni udział instytucji zamawiającej w kapitale wspólnika prywatnego - Kryteria kwalifikacji W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 lipca 2020 r., w postępowaniu: Roma Multiservizi SpA, Rekeep SpA przeciwko Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, przy udziale: Consorzio Nazionale Servizi Soc. coop. (CNS), TRYBUNAŁ (czwarta izba), w składzie: C. Lycourgos (sprawozdawca), prezes izby, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi i O. Spineanu-Matei, sędziowie, rzecznik generalny: M. Szpunar, sekretarz: A. Calot Escobar...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28