[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 28 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kurowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu bez udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2022 r. przez wykonawcę Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w postępowaniu prowadzonym przez BIONAPARK sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz wykonawcy Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .................................. Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Zamawiający - Bionanopark Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - (dalej jako "Zamawiający") prowadzi postępowanie pn. "Świadczenie usług ochrony osób, mienia, terenu i obiektów należących do "Bionanopark...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 439"

1   -   w zakresie postanowień zgodnych z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych tj

2   -   z uwagi na fakt, że art. 439 ustawy Pzp nie stosuje się

3   -   2 odwołania, tj. zarzutu naruszenia art. 439 ustawy Pzp w zw. z

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28