Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-06-28, XXIII Zs 66/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 66/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. z udziałem przeciwnika skargi: zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (...) spółki akcyjnej w W. przystępującego po stronie zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w T. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 14 marca 2022 r. (sygn. akt KIO 375/22) 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz przeciwnika skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Żuława Sygn. akt XXIII Zs 66/22 UZASADNIENIE Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie sektorowych negocjacji z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28