Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-22, KIO 2060/22 premium

Sygn. akt: KIO 2060/22 WYROK z dnia 22 sierpnia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Bogusława Tokarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 sierpnia 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D. U. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "E..." W. ul. (...) oraz B. S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "C..." K. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D. U. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "E..." W. ul. (...) oraz B. S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "C..." K. (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D. U. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "E..." W. ul. (...) oraz B. S. prowadzącą działalność ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28