Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-30, KIO 2052/22

Sygn. akt: KIO 2052/22 WYROK z dnia 30 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę: KOLIN Inșaat, Turizm, Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi z siedzibą w Ankarze (Turcja), działający przez: KOLIN Inșaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret S.A. Oddział w Polsce (ul. Progi 1, lok.3, 00-634 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Wronia 53, 00­874 Warszawa) prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie (ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów) , - wykonawca zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: Mostostal Warszawa S.A. (ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa), orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu z pkt 2 i 3 odwołania; W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu; 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: KOLIN Inșaat, Turizm, Sanayi Ve ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28