[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 28 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Bienias Anna Chudzik Danuta Dziubińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 marca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bombardier Transportation GmbH z siedzibą w Berlinie w postępowaniu prowadzonym przez "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bombardier Transportation GmbH z siedzibą w Berlinie i 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kary umowne JEDZ

1   -   nie chodziło o podawanie w JEDZ przez wykonawców informacji o nakładanych na nich karach umownych, gdyż kary umowne są powszechne w realizacji umów

2   -   przez jakiego Zamawiającego zostały naliczone kary umowne i w jakiej wysokości. Izba

3   -   przystępujący "został zmuszony do zapłaty kary" oraz że "zamawiający posiada wiedzę o naliczeniu kary umownej wobec PESA". Izba zważa, że

+51 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28