Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-18, KIO 571/22, KIO 584/22

Sygn. akt: KIO 571/22 KIO 584/22 WYROK z dnia18 marca2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Maksym Smorczewski Justyna Tomkowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 marca 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm w składzie: Multiconsult Polska spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością - Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner Konsorcjum z siedzibą w Gdańsku, ul. Zabytkowa 2, Torprojekt spółka z ogra- niczoną odpowiedzialnością - Partner Konsorcjum z siedzibą w Warszawie, ul. Gniewkowska 1 i TPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner Kon- sorcjum z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22 B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MGGP Spół- ka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Lider Konsorcjum), ul. Kaczkowskiego 6 i Voessing Polska Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Tadeusza Kościuszki 53 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykluczenie "zamówienie sektorowe" lot

1   -   uznał je za nieuprawniające do wykluczenia, to nie podanie informacji o okoliczności nie stanowiącej przesłanki wykluczenia, nie może mieć istotnego wpływu

2   -   wobec wykonawcy za- chodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, a decyzja zamawiającego

3   -   że wobec wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, a decyzja zamawiającego

+150 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28