Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-28, KIO 1492/22, KIO 1496/22

Sygn. akt: KIO 1492/22 Sygn. akt: KIO 1496/22 WYROK z dnia 28 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Joanna Gawdzik-Zawalska Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2022 r. przez odwołujących: A. P... sp. z o.o., Al. (...), W. (KIO 1492/22), B. F... sp. z o.o., ul. (...), Ł. (KIO 1496/22), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, przy udziale wykonawcy: 1) m... S.A., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt KIO 1492/22 i KIO 1496/22, po stronie zamawiającego, 2) F... sp. z o.o., ul. (...), Ł., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1492/22 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. w sprawie KIO 1492/22 oddala odwołanie, 2. w sprawie KIO 1496/22 uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu w części nr 1 postępowania: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy F... sp. z o.o. oraz powtórzenie czynności badania i...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28