Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-07-15, XXIII Zs 89/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 89/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 lipca 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Komór po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2022r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem przeciwnika skargi zamawiającego: (...) W. uczestników: Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 maja 2022r., sygn. akt KIO 561/22, KIO 563/22, KIO 573/22, KIO 574/22, KIO 575/22, KIO 577/22, KIO 579/22, KIO 581/22, KIO 587/22, KIO 589/22 postanawia: 1. umorzyć postępowanie skargowe w sprawie; 2. zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Miasta S. (...) 500 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego. Aleksandra Komór UZASADNIENIE Pismem z dnia lipca 2022 r. skarżący cofnął skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 maja 2022r., i wniósł o umorzenie postępowania skargowego. Zamawiający wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 579 ust. 2 ustawy z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28