[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 36 ust. 1 - Zasady proporcjonalności i równego traktowania oferentów - Artykuł 80 ust. 1 - Stosowanie podstaw wykluczenia oraz kryteriów kwalifikacji przewidzianych w dyrektywie 2014/24/UE - Oferenci tworzący jednostkę gospodarczą, których złożone oddzielnie oferty nie są samodzielne ani niezależne - Konieczność istnienia wystarczająco wiarygodnych przesłanek w celu wykazania naruszenia art. 101 TFUE W sprawie [sygnatura ukryta], mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bayerisches Oberstes Landesgericht (najwyższy sąd krajowy Bawarii, Niemcy) postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 lipca 2021 r., w postępowaniu: Landkreis Aichach-Friedberg, przeciwko J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH, przy udziale: E. GmbH & Co. KG , TRYBUNAŁ (czwarta izba) w składzie: C. Lycourgos (sprawozdawca), ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28