[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 15 września 2022 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT przeciwko Asociación Unión para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania)] Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny - Dyrektywa 2006/123/WE - Kursy informacyjne i reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiające odzyskanie punktów utraconych w wyniku popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym - Artykuł 2 ust. 2 lit. d) - Zakres zastosowania - Wyłączenie - "Usługi w dziedzinie transportu" - Swoboda przedsiębiorczości - Koncesja na świadczenie usług publicznych - Warunki udzielenia koncesji na świadczenie usług publicznych - Artykuł 15 - Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym - Proporcjonalność - Krajowe wymogi wykraczające poza to, co konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu I. Wprowadzenie 1. W przedmiotowym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania) zwraca się z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28