Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-29, KIO 2051/22

Sygn. akt: KIO 2051/22 WYROK z dnia 29 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Joanna Gawdzik-Zawalska Członkowie: Danuta Dziubińska Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez wykonawców: DGP Clean Partner Sp. z o.o. w Warszawie, SEBAN Sp. z o.o. w Katowicach oraz 4 OP Sp. z o.o. w Legnicy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy udziale wykonawcy Raflex sp. z o.o. w Piekarach Śląskich zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności odrzuceniu oferty odwołujących DGP Clean Partner Sp. z o.o. w Warszawie, SEBAN Sp. z o.o. w Katowicach oraz 4 OP Sp. z o.o. w Legnicy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego i nakazuje dokonanie czynności ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Oswiadczenie wykonawców

1   -   przez Odwołującego w treści JEDZ oświadczenia, że wykonawca planuje powierzyć do wykonania część

2   -   ta składa się na ofertę wykonawcy (jako oświadczenie woli co do sposobu realizacji

3   -   zastrzegł do osobistego wykonania przez wykonawcę jakiejkolwiek części zamówienia, to oświadczenie zawarte w JEDZ dotyczące chęci skorzystania przez wykonawcę z pomocy podwykonawców, należy uznać za oświadczenie o charakterze informacyjnym, mogącym ulec

+108 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28