[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 19 sierpnia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Bogusława Tokarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 sierpnia 2022 r. przez wykonawcę Transition Technologies-Science Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 112 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 116 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zarzut nr 1); 2. uwzględnia odwołanie w pozostałej części i nakazuje zamawiającemu Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu z siedzibą w Gdańsku dokonanie zmiany załącznika nr 4 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia w pkt 3 "Wymogi integracyjne" poprzez: 2.1. dopuszczenie w pkt 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia również innych niż CGM API rozwiązań pozwalających na pobieranie danych z użytkowanego przez zamawiającego systemu CliniNET HIS w trybie odczytu; 2.2. wykreślenie pkt 3.2 i 3.3 Opisu przedmiotu zamówienia; 3. kosztami ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28