Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-12, KIO 1680/22, KIO 1682/22

Sygn. akt: KIO 1680/22 KIO 1682/22 WYROK z dnia 12 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 i 27 lipca 2022 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 czerwca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: TPF Sp. z o.o., Databout Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03- 236 Warszawa) B. w dniu 23 czerwca 2022 r. przez wykonawcę VOESSING POLSKA Sp. z o.o. (ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu i na rzecz którego postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa) przy udziale: A. wykonawcy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1680/22 i KIO 1682/22 po stronie Zamawiającego B. wykonawcy Sweco Polska Sp. z o.o. (ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28