Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-06-21, XXIII Zs 5/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 5/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Monika Skalska || Protokolant: || sekr. sądowy Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Miasta K. odwołującego: Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. uczestnika przystępującego po stronie zamawiającego: Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. uczestników przystępujących po stronie skarżącego: W. B., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w M., (...) spółki akcyjnej w K., Firmy Usługowej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w R., Firmy Usługowej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W., Przedsiębiorstwa Usług (...) spółki akcyjnej w K., M. J., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B., M. M., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M., (...) Izby (...) w W. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28