Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-08-01, KIO 1795/22

Sygn. akt: KIO 1795/22 WYROK z dnia 1 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Justyna Tomkowska Marek Bienias Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Compremum S. A. w Poznaniu i Transtrain Sp. z o. o. w Chrzanowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Koleje Dolnośląskie S. A. w Legnicy przy udziale przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w Lisim Ogonie i CSI Invest Sp. z o. o. w Białych Błotach przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego konsorcjum Compremum S. A. w Poznaniu i Transtrain Sp. z o. o. w Chrzanowie i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez Compremum S. A. w Poznaniu i Transtrain Sp. z o. o. w Chrzanowie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza solidarnie od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza

1   -   CSI informacje bez wątpienia stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa odwołującego - są to informacje posiadające wartość gospodarczą, co powinno być oczywiście wiadome

2   -   tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego przedsiębiorstwa lub stanowiących inne informacje posiadające wartość gospodarczą) i ujęcia ich jako całości

3   -   non uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest wykazanie, że informacja taka posiada realną wartość gospodarczą. Zamawiający bowiem musi otrzymać odpowiedni

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28