Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-23, KIO 992/22, KIO 1016/22

Sygn. akt: KIO 992/22 Sygn. akt: KIO 1016/22 WYROK z dnia 23 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Małgorzata Matecka Michał Pawłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia i w dniu 17 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez odwołujących: A. INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Teatralna 49 66­400 Gorzów Wielkopolski); B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Konsorcjum: EKO­MYŚL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS­KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu ( Dalsze 36, 74­300 Myślibórz) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Związek Celowy Gmin MG­6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Sikorskiego 3­4, 66­400 Gorzów Wielkopolski) przy udziale wykonawcy: PHU Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt: KIO 992/22 i KIO 1016/22, orzeka: 1. Uwzględnia częściowo odwołania i uznaje za zasadne zarzuty podnoszone w odwołaniu o sygn. akt: a) KIO ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   kalkulacji oraz dowodów zostało objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Niemniej jednak na podstawie ujawnionych przez Zamawiającego części wyjaśnień oraz dokumentów sporządzonych przez samego Zamawiającego, można wnioskować, że cena zaoferowana przez wykonawcę Komunalnik jest ceną rażąco niską i nie pozwala na

2   -   przeanalizowaniu całokształtu informacji zawartych w wyjaśnieniach wykonawcy Komunalnik, a więc również informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały udostępnione Odwołującemu, potwierdził, że cena oferty Komunalnik dla Części 1 zamówienia (Sektor 1) jest rażąco niska i nie pozwala na

3   -   załączone przez niego dokumenty do wyjaśnień rażąco niskiej ceny wpływają na obniżenie poszczególnych kosztów

+363 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28