Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-31, KIO 703/22

Sygn. akt: KIO 703/22 Wyrok z dnia 31 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 29 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 marca 2022 r. r. przez wykonawcę Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Płocku orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającego unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty złożonej przez tego wykonawcę dla części 1-8 zamówienia; 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Prokuraturę Okręgową w Płocku i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Agencja Ocny MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 2.1 zasądza od zamawiającego Prokuratury Okręgowej w Płocku - na rzecz wykonawcy Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 11 100 zł ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28