[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 lipca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Justyna Tomkowska Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 5 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez: wykonawców wspól- nie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 i Revenue Collection Systems Frances SAS z siedzibą we Francji w Le - Plessis-Pâté, Zone Industrielle les Bordes w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 przy udziale wykonawcy GMV Innovating Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy Mennica Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cia- sna 6 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zama- wiającego przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Asseco Data Sys- ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 109 ust. 3"

1   -   pkt 4-9 z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy. 4.2. W postępowaniu

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28