[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2022

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Olsztynie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Przemysław Krzykowski Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Górska (sprawozdawca) asesor WSA Anna Janowska Protokolant referent Elżbieta Parda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2022r., nr 22/p/2022 w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu oddala skargę. UZASADNIENIE Skarga W. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] (dalej: "beneficjent", "strona", "skarżący") dotyczy decyzji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: "IZ", organ odwoławczy") utrzymującej w mocy własną decyzję tego organu z 29 listopada 2021 r. nr 22/2021 w przedmiocie zwrotu części środków w kwocie 25.194 zł wraz z odsetkami przeznaczonych na projekt pn. [...] (dalej: "Projekt"), realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr [...] z [...] ze zm. (dalej: "umowa o dofinansowanie"). Z akt sprawy wynika, że Projekt zakładał dostawę i montaż dachowej instalacji ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28