[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Rzeszowie – 2022

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Rzeszowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S.WSA Grzegorz Panek, Sędzia WSA Piotr Popek /spr./, Sędzia WSA Jarosław Szaro, Protokolant Specjalista Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2022 r. sprawy ze skarg W.S. i M. K. na decyzję Zarządu Województwa [...] w R. z dnia [...] października 2021 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania beneficjenta do zwrotu kwoty wypłaconej części dofinansowania oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności osób trzecich w zakresie zwrotu dofinansowania 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Zarządu Województwa [...] w R. na rzecz skarżącego W. S. kwotę 12.698 (dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Przedmiotem skarg M.K. oraz W.S. byłych wspólników spółki jawnej C. spółka jawna z siedzibą w O. (dalej: Spółka/Beneficjent) jest decyzja Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (dalej: organ/Instytucja Zarządzająca/IZ) z dnia 19 października 2021 r. nr GR-1.1511.1.2020.AJ w przedmiocie zwrotu wypłaconej części dofinansowania na rzecz Spółki na realizację projektu pn. "Dywersyfikacja działalności ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28