Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-19, XXIII Zs 14/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 14/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w W. działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. odwołującego : (...) sp. z o.o. w P. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 29.11.2021 r., sygn. akt KIO 3285/21, KIO 3317/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w W. działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. na rzecz (...) sp. z o.o. w P. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. XXIII Zs 14/22 UZASADNIENIE Zamawiający - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w W. działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 463

1   -   Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 353[1] k.c., art. 463, art. 464 ust. 1, 2, 8 i 10 oraz art. 16 pkt 3 Pzp, polegające

2   -   się wykonać część zamówienia. Z art. 463 Pzp wynika, że umowa o

3   -   zgodnej z projektem umowy. Według art. 463 ust. 2 Pzp termin zapłaty

+55 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28